img1Ba dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Khoảng cách từ điểm M đến ba dòng điện trên mô tả như hình vẽ. Xác định véc tơ cảm ứng từ tại M trong trường hợp ba dòng điện hướng như trên hình vẽ. Biết I1 = I2 = I3 = 10(A).  

A.

 img1 T.

B.

 img1 T.

C.

 img1 T.

D.

 img1 T.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải xác định được chiều cảm ứng từ do 3 dòng điện gây nên: img1; img2. Cảm ứng từ do dòng điện thẳng dài gây ra img3  img4  img5   

 

CHỌN C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.