Ba dung dịch X, Y, Z thoả mãn: - X tác dụng với Y thì có kết tủa xuất hiện;        - Y tác dụng với Z thì có kết tủa xuất hiện; - X tác dụng với Z thì có khí thoát ra. X, Y, Z lần lượt là:  

A.

A: Al2(SO4)3, BaCl2, Na2SO4.

B.

B: FeCl2, Ba(OH)2, AgNO3.  

C.

C: NaHSO4, BaCl2, Na2CO3

D.

D: NaHCO3, NaHSO4, BaCl2

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ĐÁP ÁN LÀ C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.