Ba xạ thủ img1, img2, img3 độc lập với nhau cùng nổ súng bắn vào mục tiêu. Biết rằng xác suất bắn trúng mục tiêu của img4, img5, img6 tương ứng là img7; img8img9. Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng.         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Gọi img1: “Xạ thủ thứ img2 bắn trúng mục tiêu” với img3. Khi đó img4: “Xạ thủ thứ img5 bắn không trúng mục tiêu”. Ta có img6; img7; img8. Gọi img9: “Cả ba xạ thủ bắn không trúng mục tiêu”. Và img10: “có ít nhất một xạ thủ bắn trúng mục tiêu”. Ta có img11. Khi đó img12. Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.