Ba yếu tố chính để xác định chỉ số HDI là :

A.

GDP bình quân, tỉ lệ người biết chữ, tuổi thọ trung bình.

B.

GNP bình quân, tỉ lệ người biết chữ, tuổi thọ trung bình.

C.

GDP bình quân, chỉ số giáo dục, tuổi thọ trung bình.

D.

GDP bình quân, chỉ số giáo dục, tỉ lệ đói nghèo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

GDP bình quân, chỉ số giáo dục, tuổi thọ trung bình.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.