Bác An có ba tấm lưới mắt cáo, mỗi tấm có chiều dài img1 m. Bác muốn rào một phần vườn của nhà bác dọc theo bờ tường (bờ tường ngăn đất nhà bác An với đất nhà hàng xóm) theo hình thang cân img2 (như hình vẽ) để trồng rau, (img3 là phần tường không cần phải rào). Bác An rào được phần đất vườn có diện tích lớn nhất gần với giá trị nào nhất sau đây? img4   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1  Gọi img2 là hình chiếu vuông góc của img3 trên cạnh img4. Đặt img5 với img6. Ta có img7 và img8, suy ra img9. Vậy img10img11img12. Suy ra img13 img14 img15. Lập bảng biến thiên của hàm img16 ta tìm được img17img18.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...