Bắc Trung Bộ có thế mạnh để chăn nuôi đại gia súc là do:

A.

Có vùng đồi núi phía tây.

B.

Có vùng đồi trước núi.

C.

Có dải đồng bằng ven biển.

D.

Có các bãi bồi ven sông.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.