Bài học chủ yếu nào có thể rút ra cho công cuộc bảo vệ hòa bình thế giới từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Không sử dụng các loại vũ khí hủy diệt trong xung đột quân sự
B. Toàn thể nhân loại chung tay đoàn kết ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh,
C. Các nước lớn phải có sự liên kết, phối hợp hành động
D. Toàn thể nhân loại chung tay đoàn kết trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.