Bài thơ "Cảnh ngày hè" của nhà thơ Nguyễn Trãi được viết bằng thể thơ gì?

A.

Thất ngôn tứ tuyệt

B.

Thất ngôn bát cú Đường luật

C.

Thất ngôn xen lục ngôn

D.

Lục bát

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Bài thơ "Cảnh ngày hè" của Nguyễn Trãi được viết bằng thể thơ thất ngôn xen lục ngôn: Câu thơ đầu và câu thơ cuối bài đều có 6 chữ, các câu thơ còn lại có 7 chữ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...