Bài thơ "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan được viết bằng thể thơ nào ?

A.

Thất ngôn tứ tuyệt

B.

Thất ngôn bát cú

C.

Thất ngôn xen lục ngôn

D.

Song thất lục bát

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.