Bạn An chơi trò chơi xếp các que diêm thành tháp theo qui tắc thể hiện như hình vẽ. Để xếp được tháp có img1 tầng thì bạn An cần đúng bao nhiêu que diêm? img2 

A.

img1 .

B.

39.

C.

img1 .

D.

270.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Số que ở img1 tầng là img2. Tổng số que ở img3 tầng là img4. Tổng số que ở img5 tầng là img6. . Ta có cấp số cộng img7, img8, tính img9? Để cần có img10 tầng cần tổng img11 que.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.