Ban bố “Quân lệnh số 1”, phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước là

A.

ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.

B.

Hội nghị toàn quốc của Đảng.

C.

Trung ương Đảng.

D.

Tổng bộ Việt Minh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.