Ban đầu, một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng 100 g, chu kì bán rã của chất này là 8 ngày. Sau 24 ngày khối lượng của chất phóng xạ đó còn lại là:

A.

50 g.

B.

12,5 g.

C.

75 g.

D.

87,5 g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1   

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...