Bạn Dũng tìm tỉ số của chu vi một hình tròn có bán kính 0,8m và tổng chu vi của một cặp hình tròn có bán kính lần lượt là 0,2m và 0,6m. Tỉ số mà bạn nhận được là:

A.

1

B.

2

C.

$\frac{1}{2}$

D.

$\frac{2}{3}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tổng bán kính của cặp hình tròn có bán kính lần lượt 0,2m; 0,6m là: 0,2 + 0,6 = 0,8 (m) Do đó tổng chu vi của hai hình tròn có bán kính 0,2m và 0,6m bằng chu vi của hình tròn có bán kính 0,8m. Vậy tỉ số mà bạn Dũng nhận được là 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.