Bạn Hải viết liên tiếp các nhóm chữ GIAIPHONGMIENNAM thành dãy: GIAIPHONGMIENNAM GIAIPHONGMIENNAM … Hỏi chữ cái thứ 1975 tính từ trái qua phải là chữ gì?

A.

O

B.

G

C.

P

D.

H

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta thấy nhóm chữ GIAIPHONGMIENNAM gồm 16 chữ cái. Ta có: 1975 : 16 = 123 (dư 7) Vậy chữ cái thứ 1975 tính từ trái qua phải là chữ O.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...