Bán kính của mặt cầu img1 là:  

A.

 5.

B.

 6.

C.

 4.

D.

 9.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bán kính của mặt cầu img1img2.

 

Vậy đáp án đúng là: A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...