Bạn thả rơi quyển sách tại thời điểm t = 0. Đồ thị nào sau đây diễn tả gần đúng vận tốc của quyển sách theo thời gian?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.

Tương tự: v = gt nên đồ thị là đường thẳng qua gốc O.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...