img1 bằng:         

A.

2.

B.

0.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1img2img3. Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.