Bảng biến thiên của hàm số  là :

 

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có bảng biến thiên của hàm số như sau:

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...