Băng giấy ghi lại quãng đường đi của vật sau 1 giây.

Vật A. • • • • •               Vật C. • • • • •

Vật B. •  • •••                Vật D. •• •  • •••  

Vật nào chuyển động chậm dần đều?

 

A.

Vật A.

B.

Vật B.

C.

Vật C.

D.

Vật D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vật B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...