Bằng phương pháp nào sau đây, con người đo được tuổi của hóa thạch và lớp đất đá chứa chúng?

1. Đo thời gian bán phân rã của silic.

2. Đo thời gian bán phân rã của urani.

3. Đo thời gian bán phân rã của cacbon 14.

4. Phương pháp địa tầng học.

Phương án đúng là:

A.

1, 2, 3, 4.

B.

2, 3, 4.

C.

2, 3.

D.

1, 2, 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2, 3, 4.

Đo thời gian bán phân rã của urani.

Đo thời gian bán phân rã của cacbon 14.

Phương pháp địa tầng học.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.