Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là

A.

Lạp thể

B.

Ti thể

C.

Không bào

D.

Mạng lưới nội chất

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ti thể có cấu trúc đặc biệt phù hợp với vai trò hô hấp. Được cấu tạo gồm 2 lớp màng trong nếp tạo thành các mào có chứa nhiều enzim hô hấp

Lạp thể là bào quan thực hiện quá trình quang hợp Không bào ở thực vật chứa nhiều chất hữu cơ khác nhau, các sắc tố… Mạng lưới nội chất gồm 2 loại là lưới nội chất trơn (tổng hợp lipit) và lưới nội chất hạt (tổng hợp protein)

Vậy đáp án là B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.