Bất phương trình img1 có tập nghiệm là:

A.

 img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: @ Lời giải tự luận: Biến đổi tương đương bất phương trình về dạng: img1  Vậy, tập nghiệm của bất phương trình là img2.

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...