Bệnh bạch tạng ở người do alen lặn nằm trên NST thường quy định. Một cặp vợ chồng không bị bạch tạng sinh con đầu bị bệnh bạch tạng. Tính xác suất để họ sinh 3 người con gồm 2 con trai bình thường và 1 con gái bạch tạng ?         

A.

30/512

B.

27/512

C.

29/512

D.

28/512

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bố mẹ bình thường sinh con bị bạch tạng => bố mẹ dị hợp về cặp gen này : AaXác suất họ sinh 2 người con trai bị bình thường và 1 người con gái bị bệnh :  img1   

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.