Biên độ dao động cưỡng bức không thay đổi khi thay đổi ?

A.

Biên độ của ngoại lực.        

B.

Tần số của ngoại lực.

C.

Pha ban đầu của ngoại lực.

D.

Lực ma sát của môi trường

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Biên độ của dao động cưỡng bức sẽ không thay đổi khi ta thay đổi pha ban đầu của ngoại lực.

Chọn đáp án C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.