Biện pháp hàng đầu và lâu dài để giải quyết nạn đói là gì?

A.

Tăng gia sản xuất.

B.

Khai hoang.

C.

Đắp đê phòng lụt

D.

Cày cấy hết diện tích.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tăng gia sản xuất.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.