Biện pháp nào không đúng với việc sử dụng đất của vùng núi và trung du:

A.

Tập trung phát triển cây công nghiệp dài ngày.

B.

Mở rộng diện tích đồng cỏ để chăn nuôi.

C.

Tích cực trồng cây lương thực, thực phẩm để đảm bảo nhu cầu tại chỗ.

D.

Áp dụng hình thức canh tác nông - lâm kết hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.