Biện pháp nghệ thuật độc đáo trong bài "Mưa" của nhà thơ Trần Đăng Khoa là gì?

A.

Nhân hoá

B.

Điệp ngữ

C.

Hoán dụ

D.

Chơi chữ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.