Biện pháp phòng tránh bão có hiệu quả nhất hiện nay là:

A.

Củng cố đê chắn sóng vùng ven biển.

B.

Huy động sức dân phòng tránh bão.

C.

Tăng cường các thiết bị nhằm dự báo chính xác về quá trình hình thành và hướng di chuyển của bão.

D.

Có các biện pháp phòng tránh hợp lý khi bão đang hoạt động.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Biện pháp phòng tránh bão có hiệu quả nhất hiện nay là tăng cường các thiết bị nhằm dự báo chính xác về quá trình hình thành và hướng di chuyển của bão, từ đó có các biện pháp phòng tránh bão kịp thời.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...