Biện pháp quan trọng nhất để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

A.

Chú trọng phát triển nền nông nghiệp hàng hóa.

B.

Đẩy mạnh khai thác và chế biến khoáng sản.

C.

Đầu tư và nâng cấp mạng lưới giao thông vận tải.

D.

Tăng cường phát triển chăn nuôi gia súc lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Biện pháp quan trọng nhất để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Trung du và miền núi Bắc Bộ là đầu tư và nâng cấp mạng lưới giao thông vận tải, đặc biệt là hệ thống đường bộ liên vùng, liên tỉnh. => Giao thông vận tải phát triển sẽ đẩy mạnh hoạt động giao lưu trao đổi hàng hóa giữa vùng núi phía Bắc với vùng đồng bằng hạ lưu (ĐBSH); đồng thời tạo sức hút lớn với các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế của vùng, nhất là trong công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản, chế biến nông sản, các sản phẩm chăn nuôi...

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.