Biết đồ thị hàm số img1 đi qua điểm img2 và cắt đường thẳng img3 tại điểm có tung độ bằng img4 khẳng định nào sau đây đúng?  

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gọi img1 Do img2 (1) Theo giả thiết: img3 nên img4 (2) Từ (1) và (2) ta có hệ: img5  Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...