Biết rằng số phức z thỏa mãn img1 là một số thực. Tìm giá trị nhỏ nhất của img2.         

A.

8.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đ Giả sử img1, ta có: img2  Theo giả thiết img3 C.

ách 1: img4 min ó img5 min img6  Dấu “=” xảy ra khi img7 Vậy img8min ó img9 Cách 2: Giả sử img10 là điểm biểu diễn của z thì img11.

Ta tìm được img12.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.