Biết rằng img1 với img2 là các số nguyên dương và img3 tối giản. Hiệu img4 bằng         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Áp dụng công thức img1 hai lần ta được img2  Do đó img3              img4 Xét img5 Chia hai vế cho img6 ta được :img7  Cho img8 ta được img9 Suy ra img10 img11  Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...