Biết img1với img2, img3, img4, img5 là các số nguyên. Tính img6.

A.

35

B.

41

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  Ta có img1img2img3 Xét img4. Đặt img5 img6; Đổi cận: img7img8.Suy ra img9img10img11img12. Khi đó img13img14  img15img16.   img17img18img19. Khi đó img20; img21; img22.Vậy img23. Chọn đáp án A.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.