Biểu hiện nào dưới đây là siêng năng?

A.

Đùn đẩy, trốn tránh công việc.

B.

Cẩu thả, hời hợt trong công việc.

C.

Trông chờ, ỷ lại vào người khác.

D.

Tự giác làm việc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Tự giác làm việc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...