Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ rõ rệt địa hình núi Việt Nam đa dạng?         

A.

Bên cạnh các dãy núi đồ sộ, ở miền núi có nhiều núi thấp.

B.

Miền núi có các cao nguyên ba dan xếp tầng và cao nguyên đá vôi.

C.

Bên cạnh núi, miền núi còn có đồi.

D.

Miền núi có núi cao, núi trung bình, núi thấp, cao nguyên, sơn nguyên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Địa hình núi Việt Nam đa dạng có núi cao, núi trung bình, núi thấp, cao nguyên, sơn nguyên…

Vậy đáp án là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.