Biểu hiện nào sau đây là không phải của xu thế toàn cầu hóa ?

A.

Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực.

B.

Sự phát triển và tác động to lớn của các côn li ti xuyên quốc.

C.

Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

D.

Sự phát triển nhanh chóng của các quan hệ thương mại quốc tế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cách giải: - Các đáp án A, B, D: đều là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa. - Đáp án C: là sự kiện diễn ra trong thời kì diễn ra Chiến tranh lạnh năm 1949, xu thế toàn cầu hóa diễn ra từ những năm 80 của thế kỉ XX. Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.