Biểu hiện rõ nhất đặc điểm nóng ẩm của biển Đông là:

A.

Thành phần sinh vật nhiệt đới chiếm ưu thế.

B.

Nhiệt độ nước biển khá cao và thay đổi theo mùa.

C.

Có các dòng hải lưu nóng hoạt động suốt năm.

D.

Có các luồng gió thổi theo hướng Đông Nam thổi vào nước ta gây mưa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.