Biểu hiện rõ nhất sự phát triển “Thần kì” của Nhật Bản trong những năm 1960 – 1973 là:        

A.

Thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới.

B.

Vươn lên hàng thứ 2 thế giới tư bản (sau Mĩ).

C.

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của Nhật cao nhất thế giới.

D.

Tỉ lệ mù chữ và thất nghiệp thấp nhất thế giới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...