Biểu hiện rõ rệt nhất của sự vận động theo phương thẳng đứng ở lớp vỏ Trái Đất là: 

A.

Độ cao của các đỉnh núi tăng lên 

B.

Thay đổi mực nước đại dương ở nhiều nơi

C.

Diện tích của đồng bằng tăng lên 

D.

Các hiện tượng động đất, núi lửa hoạt động mạnh 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thay đổi mực nước đại dương ở nhiều nơi

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.