Bình có 32 viên bi gồm 2 loại: xanh và đỏ. Biết số bi đỏ chiếm 43,75% tổng số bi. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi xanh?

A.

18 viên

B.

14 viên

C.

12 viên

D.

20 viên

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số viên bi đỏ là: $32 \times 43,75\% = 14$ (viên) Số viên bi xanh là: 32 – 14 = 18 (viên) Đáp số: 18 viên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 5 - Số thập phân. Các phép tính với số thập phân - Đề số 62

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.