Binh đoàn bộ binh của Pháp theo Đường số 4 đánh lên đâu?

A.

Cao Bằng.

B.

Thị trấn Chợ Mới.

C.

Đài Thị.

D.

Đoan Hùng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cao Bằng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.