Bo là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu đối với cây trồng.Ngày nay trên 70 quốc gia đã được phát hiện tình trạng thiếu Bo ở hầu hết các loại cây trên nhiều loại đất. Phân Bo cũng đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Trong tự nhiên, Bo có 2 đồng vị. Biết img1 chiếm 18,8%. Khối lượng nguyên tử trung bình của bo là 10,812. Số khối của đồng vị thứ 2 là: 

A.

12.

B.

10. 

C.

9. 

D.

11. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình:img1  Hướng dẫn giải: Theo đề tài ta có: img2 

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.