Bộ nhiễm sắc thể của mỗi loài sinh sản hữu tính được duy trì và ổn định qua các thế hệ là nhờ

A.

kết hợp của quá trình tự sao ADN với quá trình sao mã.

B.

kết hợp của 3 quá trình: tự sao - sao mã - giải mã.

C.

kết hợp của sự nhân đôi ADN với sự nhân đôi nhiễm sắc thể.

D.

kết hợp 3 cơ chế: nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Kết hợp 3 cơ chế: nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.