Bộ phận của mắt giống như thấu kính là

A. dịch thủy tinh
B. thủy dịch
C. giác mạc
D. thủy tinh thể
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.