Bố trí thí nghiệm Y-âng như hình dưới

Hai nguồn kết hợp cùng pha S1 và S2 được coi là các nguồn sáng điểm. Hình ảnh giao thoa sẽ thay đổi như thế nào nếu ta cho hai nguồn S1 và S2 dịch chuyển lại gần nhau?

A.

Không thay đổi.

B.

Các vân giao thoa sẽ tách nhau xa hơn.

C.

Các vân giao thoa sẽ dịch chuyển lại gần nhau hơn.

D.

Các vân giao thoa tách xa nhau đến một giá trị nào đó thì dừng lại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các vân giao thoa sẽ tách nhau xa hơn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...