Bộ truyện tranh “ Đô-rê-mon” cho em thông tin dạng

A.

Dạng văn bản

B.

Dạng hình ảnh,âm thanh

C.

Dạng văn bản, hình ảnh

D.

Dạng văn bản, âm thanh

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...