Bộ tụ điện gồm ba tụ điện: C1 = 10 (μF), C2 = 15 (μF), C3 = 30 (μF) mắc song song với nhau. Điện dung của bộ tụ điện là:

A.

Cb = 5 (μF).

B.

Cb = 10 (μF).

C.

Cb = 15 (μF).

D.

Cb = 55 (μF).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Áp dụng công thức tính điện dung của bộ tụ điện mắc song song: C = C1 + C2 + ......+ Cn

Chọn đáp án D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...