Bộ tụ điện gồm ba tụ điện: C1 = 10 (μF), C2 = 15 (μF), C3 = 30 (μF) mắc nối tiếp với nhau. Điện dung của bộ tụ điện là:

A.

A : Cb = 5 (μF).

B.

B : Cb = 10 (μF).

C.

C : Cb = 15 (μF).

D.

D : Cb = 55 (μF).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Áp dụng công thức tính điện dung của bộ tụ điện mắc nối tiếp: img1   

 

CHỌN A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.