Bốn quyển sách được đánh dấu bằng các chữ cái U, V, X, Y được xếp tùy ý trên một kệ sách dài. Xác suất để chúng được xếp theo thứ tự bảng chữ cái là:  

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1 cách xếp các quyển trên một kệ sách dài. Số phần tử của không gian mẫu là img2. Vì chúng được xếp theo thứ tự bảng chữ cái nên có 1 cách xếp. Xác suất cần tìm là: img3

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...