Bột kim loại X tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng, không có khí thoát ra. X có thể là kim loại nào  

A.

A. Cu

B.

B. Mg

C.

C. Ag

D.

D. Fe

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án : D  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...